گیاه Eustrephus latifolius

Eustrephus latifolius
-
0
R.Br. ex Ker-Gawl.
Wombat Berry
3
Philesiaceae
E. brownii.

عکس

5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
میوه