گیاه Ferula communis

Ferula communis
-
1
L.
Giant Fennel
2
Umbelliferae
F. brevifolia. F. linkii.

عکس

2.5
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

صمغ
فتیله/مواد آتش زا
مبلمان