گیاه Ferula foetida

Ferula foetida
گندکما
3
(Bunge.)Regel.
Asafoetida
2
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
صمغ