گیاه Ferula gummosa

Ferula gummosa
قاسنی، باریجه
2
Boiss.
Galbanum
2
Umbelliferae
F. galbaniflua. Bioss.&Buhse.

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
محرک

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل