گیاه Ferula narthex

Ferula narthex
-
2
Boiss.
-
2
Umbelliferae
F. jaeschkeana. Vatke.

عکس

2.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد بارداری
ضد کرم
ضد نفخ
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

صمغ