گیاه Ficus carica

Ficus carica
انجیر خوراکی، انجیر، شال انجیر
2
L.
Fig
4
Moraceae

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
زگیل
سرطان
شیرافزا
قفسه سینه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
میوه