گیاه Firmiana simplex

Firmiana simplex
سیدالاشجار
1
(L.)W.Wight.
Chinese Parasol Tree
2
Sterculiaceae
F. platinifolia. Hibiscus simplex. Sterculia mariesii. S. platinifolia.

عکس

15
10
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خلط آور
خنک کننده
ضد ورم
قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
محصولات مو