گیاه Forestiera neomexicana

Forestiera neomexicana
-
0
A.Gray.
Wild Olive
3
Oleaceae
F. pubescens glabrifolia. Adelia neo-mexicana.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

متفرقه