گیاه Frasera caroliniensis

Frasera caroliniensis
-
2
Walter.
American Columbo
0
Gentianaceae
Swertia caroliniensis

عکس

2.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
ضماد
قی آور
محرک
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک