گیاه Fraxinus longicuspis

Fraxinus longicuspis
-
1
Siebold.&Zucc.
-
0
Oleaceae
F. pubinervis. Blume.

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

جوهر