گیاه Fraxinus nigra

Fraxinus nigra
-
1
Marshall.
Black Ash
0
Oleaceae
F. sambucifolia.

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

چشمی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

چوب
سبد
سوخت
ماده رنگ