گیاه Fremontodendron californicum

Fremontodendron californicum
-
2
(Torr.)Coville.
Flannel Flower
0
Sterculiaceae
Chiranthodendron californicum. Fremontia californica.

عکس

6
4
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضماد

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر