گیاه Fumaria officinalis

Fumaria officinalis
شاه تره
3
L.
Fumitory
1
Fumariaceae

عکس

0.3
0.3
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بستن شیر سویا (ساخت پنیر)

سایر موارد استفاده

ماده رنگ
مراقبت کودک