گیاه Galanthus nivalis

Galanthus nivalis
گل برفی، زنگوله زمستانی، گل بهمن
1
L.
Snowdrop
0
Amaryllidaceae

عکس

0.2
0.08
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قاعده آور