گیاه Galega officinalis

Galega officinalis
شیرساز، شیرین بیان سا
3
L.
Goat's Rue
2
Leguminosae
G. bicolor. G. persica. G. tricolor.

عکس

1.2
0.75
-
چندساله
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
شیرافزا
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
بستن شیر سویا (ساخت پنیر)

سایر موارد استفاده

کود سبز
لوازم آرایشی و بهداشتی