گیاه Garrya elliptica

Garrya elliptica
-
2
Douglas. ex Lindl.
Coast Silk Tassel
0
Garryaceae

عکس

4
4
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
سقط آور
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
دورکننده
ماده رنگ