گیاه Gaultheria hispida

Gaultheria hispida
-
1
R.Br.
Snowberry
2
Ericaceae

عکس

0.9
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

میوه