گیاه Gaultheria humifusa

Gaultheria humifusa
-
0
(Graham.)Rydb.
Alpine Wintergreen
4
Ericaceae
G. myrsinites. Vaccinium humifusum.

عکس

0.1
0.3
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ