گیاه Gaultheria x wisleyensis

Gaultheria x wisleyensis
-
0
Marchant.&D.J.Middleton.
-
2
Ericaceae
Gaulnettya wisleyensis. Gaulnettya 'Wisley Pearl', Gaulthettya wisleyensis.

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین