گیاه Gentiana dahurica

Gentiana dahurica
-
3
Fisch.
-
0
Gentianaceae
G. kurroo brevidens.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
کاهنده فشارخون
مدر، ادرارآور