گیاه Gentiana lutea

Gentiana lutea
کوشاد بهاره
5
L.
Yellow Gentian
3
Gentianaceae

عکس

1.2
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
خنک کننده
صفرا آور
ضد التهاب
ضد کرم
قاعده آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه