گیاه Gentiana macrophylla

Gentiana macrophylla
-
3
Pall.
Qin Jiao
1
Gentianaceae

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
کاهنده فشارخون

استفاده خوراکی

برگ