گیاه Gentiana saponaria

Gentiana saponaria
-
3
L.
Harvestbells
0
Gentianaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پادزهر
مقوی معده
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو