گیاه Gentianella quinquefolia

Gentianella quinquefolia
-
2
(L.)Small.
Ague Weed
0
Gentianaceae
Gentiana quinqueflora. L. emend Sm. Gentiana quinquefolia.

عکس

0.6
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
بندآورنده خون
تب بر
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی معده
مقوی، تونیک
هومئوپاتی