گیاه Gevuina avellana

Gevuina avellana
-
0
Molina.
Chilean Hazel
3
Proteaceae

عکس

10
10
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب