گیاه Gleditsia koraiensis

Gleditsia koraiensis
-
2
Nakai.
Korean Honey Locust
2
Leguminosae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

خلط آور
سقط آور
ضد التهاب
مقوی معده

استفاده خوراکی

غلاف بذر