گیاه Glehnia littoralis

Glehnia littoralis
-
2
F.Schmidt. ex Miq.
Bei Sha Shen
1
Umbelliferae
Phellopterus littoralis. Benth.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد باکتری
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه