گیاه Glyptostrobus pensilis

Glyptostrobus pensilis
-
2
(Staunton.)Koch.
Chinese Swamp Cypress
0
Taxodiaceae
G. heterophyllus. G. lineatus. G. sinensis. Taxodium heterophyllum. Thuja pensilis.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
پوست
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
شکایات یا مشکلات زنان
ضد درد

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
چوب
چوب پنبه