گیاه Grevillea robusta

Grevillea robusta
-
0
A.Cunn. ex R.Br.
Silky Oak
2
Proteaceae

عکس

30
15
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شهد

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
صمغ
ماده رنگ