گیاه Grewia oppositifolia

Grewia oppositifolia
-
0
Roxb.
-
2
Tiliaceae
G. optiva. Drummond.

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
کاغذ