گیاه Hakea suaveolens

Hakea suaveolens
-
0
R.Br.
Sweet Hakea
0
Proteaceae

عکس

2
2
-
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

پرچین