گیاه Halimione portulacoides

Halimione portulacoides
-
0
(L.)Aellen.
Sea Purslane
3
Chenopodiaceae
Atriplex portulacoides. Obione portulacoides.

عکس

0.75
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ