گیاه Hamamelis virginiana

Hamamelis virginiana
-
5
L.
Witch Hazel
3
Hamamelidaceae

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
قابض
مقوی، تونیک
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

بذر
چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
تانین
چوب
لوازم آرایشی و بهداشتی
متفرقه