گیاه Hedera helix

Hedera helix
عشقه، پاپیتال
3
L.
Ivy
3
Araliaceae

عکس

15
5
همیشه سبز
بالا رونده
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
بله
نه
خیر
بله
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
تنگ کننده عروق
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد کرم، کرم کش
قابض
قاعده آور
قی آور
محرک

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین
چوب
صابون
ماده رنگ
مبارزه با آلودگی
محصولات مو