گیاه Heimia salicifolia

Heimia salicifolia
-
1
(Kunth.)Link.
Erva De Vida
1
Lythraceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
توهم زا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی

استفاده خوراکی

نوشیدن