گیاه Heliotropium arborescens

Heliotropium arborescens
-
1
L.
Heliotrope
0
Boraginaceae
H. peruvianum. L.

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
هومئوپاتی

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس