گیاه Helwingia chinensis

Helwingia chinensis
-
1
Batalin.
-
1
Cornaceae

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

برگ
گل