گیاه Helwingia japonica

Helwingia japonica
-
0
Dietr.
-
1
Cornaceae
H. rusciflora. Osyris japonica.

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل