گیاه Helwingia liukiuensis

Helwingia liukiuensis
-
0
Hatus.
-
1
Cornaceae

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ