گیاه Hemerocallis fulva longituba

Hemerocallis fulva longituba
-
1
(Miq.)Maxim.
-
4
Hemerocallidaceae
H. longituba. Miq.

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)