گیاه Hemerocallis thunbergii

Hemerocallis thunbergii
-
1
Baker.
-
4
Hemerocallidaceae
H. citrina. Nakai. non Baroni. H. vespertina. Hara.

عکس

0.5
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)