گیاه Hesperocallis undulata

Hesperocallis undulata
-
0
A.Gray.
Desert Lily
1
Agavaceae

عکس

0.3
0.15
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل