گیاه Heuchera glabra

Heuchera glabra
-
1
Willd.
Alpine Heuchera
2
Saxifragaceae

عکس

0.6
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قابض خونریزی
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تانین
رنگ آمیزی دائمی