گیاه Hippophae tibetana

Hippophae tibetana
-
3
Schltdl.
Tibetan Sea Buckthorn
4
Elaeagnaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
خلط آور
سرطان
ضد سرفه
ضماد
قلبی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

سوخت
لوازم آرایشی و بهداشتی