گیاه Hordeum vulgare

Hordeum vulgare
جو
3
L.
Barley
4
Gramineae
H. sativum.

عکس

1
0.2
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
تب بر
خلط آور
سرطان
سقط آور
شیربند
ضد نفخ
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)
مغذی
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه
جایگزین نمک
شیرین کننده
نوشیدن

سایر موارد استفاده

زیست توده
کاغذ
مالچ