گیاه Houttuynia cordata

Houttuynia cordata
هوتوینا کورداتا، دم مارمولک
3
Thunb.
Tsi
3
Saururaceae
Gymnotheca chinensis. Polypara cochinchinensis.

عکس

0.6
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
پایین آورنده قند خون
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
چشمی
شکایات یا مشکلات زنان
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد ورم
ضد ویروس
قابض
قاعده آور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین