گیاه Hovenia dulcis

Hovenia dulcis
-
2
Thunb.
Japanese Raisin Tree
3
Rhamnaceae
H. acerba. H. inequalis.

عکس

10
7
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

شیرین کننده
میوه

قسمت مورد استفاده

گل