گیاه Humulus lupulus

Humulus lupulus
رازک
5
L.
Hop
4
Cannabaceae

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
خواب آور
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
ضد درد
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای
روتن (نوعی مکمل غذایی)
ریشه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
فیبر
کاغذ
ماده رنگ