گیاه Hydrangea paniculata

Hydrangea paniculata
-
2
Siebold.
-
1
Hydrangeaceae

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خونساز

استفاده خوراکی

روتن (نوعی مکمل غذایی)

سایر موارد استفاده

چوب
کاغذ
میخ