گیاه Hyoscyamus albus

Hyoscyamus albus
-
4
L.
White Henbane
0
Solanaceae

عکس

0.9
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
توهم زا
خواب آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
گشاد کننده مردمک- میدریاتیک
مخدر
مدر، ادرارآور